Soños de futuro

LIBROS DE TEXTO 2022/2023

O colexio ofrece ás súas familias o servizo de reserva e entrega de libros de texto. Para iso anualmente publícase a listaxe de textos necesarios para o curso seguinte.

O centro encárgase de repartir os libros, previamente reservados, directamente ás familias, ofrecendo un servizo rápido e cómodo para todos. Coa entrada en vigor da nova Lei do fondo solidario de libros de texto para as etapas de primaria e secundaria, o colexio actuará de intermediario entre a Xunta de Galicia e as familias, facilitando a entrega e devolución dos libros prestados pola administración e inculcando aos seus alumnos o valor de coidar os libros para que poidan ser usados por outros compañeiros nos cursos seguintes.

4º INFANTIL

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Proxecto Nivel 1

A FADA E O TRASNO

978-84-9972-173-6

Galego

Proxecto Nivel 1

O PITIÑO

978-84-9972-169-9

Galego

Pr. de ciclo Nivel 1

OS VOLCÁNS

978-84-9972-791-2

Galego

Lecto-escritura Nivel 1

LECTO +

978-84-680-5822-1 

Castelán

Matemáticas 3 AÑOS

MATE +

978-84-680-6391-1

Castelán


5º INFANTIL

ÁREA   OU MATERIA

TÍTULO,   EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Proxecto Nivel 2

A ABELLA

978-84-9972-093-7 

Galego

Proxecto Nivel 2

A BRUXA

978-84-9972-198-9

Galego

Pr. de ciclo Nivel 2

OS VOLCÁNS

978-84-9972-821-6 

Galego

Lectoescritura Nivel 2

LECTO +

978-84-680-5826-9

Castelán

Lectoescritura Nivel 3

LECTO +

978-84-680-5823-8

Castelán

Matemáticas 4 AÑOS

MATE +

978-84-680-5905-1

Castelán

6º INFANTIL

ÁREA   OU MATERIA

TÍTULO,   EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Proxecto Nivel 3

A VOLTA AO MUNDO

978-84-9972-625-0 

Galego

Proxecto Nivel 3

O GORILA

978-84-9972-898-8 

Galego

Pr. de ciclo Nivel 3

OS VOLCÁNS

978-84-9972-909-1 

Galego

Lectoescritura Nivel 4

LECTO +

978-84-680-5825-2 

Castelán

Lectoescritura  Nivel 5

LECTO +

978-84-680-5828-3 

Castelán

Matemáticas 5 AÑOS

MATE +

978-84-680-5907-5 

Castelán1º PRIMARIA

ÁREA   OU MATERIA

TÍTULO,   EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Lingua castelá

1PRI LENGUA PRIMEROS PASOS Pauta
Construyendo mundos. Santillana 2022

978-84-680-7160-2

Castelán

Lecturas

Itinerarios de lectura 1X8
Ocho libros en uno
Santillana 2022

978-8468067933

Castelán

Lingua galega

1PRI LINGUA Construíndo mundos (1-1) Obradoiro- 2022

978-84-9185-399-2

Galego

Lingua galega

1PRI LINGUA Construíndo mundos (1-2) Obradoiro- 2022

978-84-9185-532-3

Galego

Matemáticas

1 PRI MATEMATICAS Construyendo mundos Mochila Ligera
Santillana- 2022 4

978-84-680-7131-2 

Castelán

C. Sociais

1PRI CC. SOCIAIS Construíndo mundos
Santillana- 2022

978-84-9185-414-2  

Galego

Relixión

1PRI RELIGION CATOLICA
Construyendo mundos
Santillana- 2022

978-84-680-7142-8

Castelán

Proxecto competencial

Nivel I ESCUELA SALUDABLE

978-84-680-5018-8

Castelán

Música

1PRI MUSICA NOVO TIROLIRO Construíndo mundos  Obradoiro

978-84-9185-401-2

Galego

C. Naturais

1PRI CC. DA NATUREZA Construíndo mundos
Santillana 2022

978-84-9185-411-1  

Galego 

Inglés

GO FAR! 1 STUDENT’S PACK (RICHMOND)

978-84-668-3653-1

Inglés

2º PRIMARIA

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Lingua castelá

2PRI LENGUA Mochila Ligera Saber Hacer 2015

978-84-680-2546-9

Castelán

Lingua galega

2PRI LINGUA Mochila Lixeira Saber Facer 2015

978-84-9972-239-9

Galego

Matemáticas

2PRI MATEMATICAS Mochila Ligera Saber Hacer 2015

978-84-680-2547-6

Castelán

C. Sociais

2PRI CIENCIAS SOCIAIS Saber Facer 2015

978-84-9972-703-5

Galego

Relixión

2PRI Religión católica Serie BRUJULA
Santillana  2019

978-84-680-4884-0

Castelán

Música

2PRI MUSICA TIROLIRO- 2021

978-84-9185-367-1

Galego

Lectura

2PRI LECTURAS HISTORIAS DE PAPEL

978-84-680-2556-8

Castelán

C. Naturais

2PRI CIENCIAS DA NATUREZA Saber Facer 2015

978-84-9972-245-0

Galego 

Inglés

GO FAR! 2 STUDENT´S PACK

978-84-668-3654-8

Inglés

3º PRIMARIA

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas

3PRI MATEMATICAS Construyendo mundos Mochila Ligera
Santillana 2022

978-84-680-7136-7

Castelán

C. Sociais

3PRI CC. SOCIAIS Construíndo mundos
Obradoiro 2022

978-84-9185-416-6  

Galego

C. Naturais

3PRI CC. DA NATUREZA Construíndo mundos  
Obradoiro - 2022

978-84-9185-410-4  

Galego

Lingua Galega

3PRI LINGUA Construíndo mundos
Obradoiro - 2022

978-84-9185-409-8  

Galego

Lingua Castelá

3PRI LENGUA Construyendo mundos
Mochila Ligera
Santillana 2022

978-84-680-7201-2  

Castelán

Relixión

3PRI RELIGION CATOLICA Construyendo mundos
Santillana 2022

978-84-680-7143-5  

Castelán

Proxecto competencial

Nivel II ESCUELA SALUDABLE

978-84-680-5026-3

Castelán

Inglés

GO FAR! 3 STUDENT'S PACK
Richmond- 2022

978-84-668-3655-5  

Inglés

Inglés

GO FAR! 3 ACTIVITY PACK
Richmond- 2022

978-84-668-3663-0  

Inglés 

Música

3PRI MUSICA NOVO TIROLIRO Construíndo mundos
Obradoiro 2022

978-84-9185-404-3

Castelán


4º PRIMARIA

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas

4PRI MATEMATICAS SH Contigo
Santillana 2019

978-84-680-4897-0

Castelán

C. Sociais

4PRI CC. SOCIAIS Saber Facer Contigo
Obradoiro- 2021

978-84-9185-362-6

Galego

C. Naturais

4PRI CC. DA NATUREZA Saber Facer Contigo
Obradoiro- 2021

978-84-9185-363-3

Galego

Lingua galega

4PRI LINGUA Mochila Lixeira Saber Facer Contigo
Obradoiro- 2021

978-84-9185-355-8

Galego

Lingua castelá

4PRI LENGUA SH Contigo
Santillana 2019

978-84-680-4850-5

Castelán

Relixión

4PRI Religión católica Serie BRÚJULA Santillana 2019

978-84-680-4885-7

Castelán

Inglés

GO! 4 ACTIVITY PACK RICHMOND

978-84-668-2678-5

Inglés


5º PRIMARIA

ÁREA   OU MATERIA

TÍTULO,   EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas

5PRI MATEMATICAS
Construyendo mundos Mochila Ligera
Santillana 2022

978-84-680-7140-4  

Castelán

C. Sociais

5PRI CC. SOCIAIS
Construíndo mundos
Obradoiro 2022

978-84-9185-415-9  

Galego

C. Naturais

5PRI CC. DA NATUREZA
Construíndo mundos
Santillana 2022

978-84-9185-407-4

Galego

Lingua galega

5PRI LINGUA
Construíndo mundos
 Obradoiro- 2022

978-84-9185-412-8

Galego

Lingua castelá

5PRI LENGUA
Construyendo mundos
Mochila Ligera
Santillana 2022

978-84-680-7200-5

castelán

Relixión

5PRI RELIGION CATOLICA
Construyendo mundos
Santillana 2022

978-84-680-7145-9

Castelán

Inglés

GO FAR! 5 STUDENT'S PACK
Richmond- 2022

978-84-668-3657-9

Inglés

Inglés

GO FAR! 5 ACTIVITY PACK
Richmond- 2022

978-84-668-3665-4

Inglés 


6º PRIMARIA

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas

6PRI MATEMATICAS SHContigo
Santillana- 2019

978-84-680-4891-8

Castelán

C. Sociais

6PRI CC. SOCIAIS Saber Facer Contigo Obradoiro 2021

978-84-9185-366-4

Galego

C Naturais

6PRI CC. DA NATUREZA Saber Facer Contigo
Obradoiro 2021

978-84-9185-359-6

Galego

Lingua galega

6PRI LINGUA Mochila Lixeira Saber Facer Contigo
Obradoiro 2021

978-84-9185-358-9

Galego

Lingua castelá

6PRI LENGUA SHContigo
Santillana 2019

978-84-680-4890-1

Castelán

Relixión

6PRI RELIGION Serie Brújula
Santillana 2019

978-84-680-4887-1

Castelán

Proxecto competencial

Nivel III ESCUELA SALUDABLE

978-84-680-5029-4

Castelán

Inglés

GO! 6 ACTIVITY PACK RICHMOND

978-84-668-3137-6

Inglés


1º ESO

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas

1ESO MATEMATICAS 22
Revuela- 2022- SM

9788413928494

Castelán

Bioloxía e xeoloxía

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA 22
Revuela 2022- SM

9788498548976

Galego

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia   1° ESO
BAÍA EDICIÓNS

978-84-9995-000-6

Galego

Lingua galega e literatura

LINGUA E LITERATURA GALEGA 1º  ESO BAÍA EDICIÓNS

978-84-9995-167-6

Galego

Lingua castelá e literatura

LENGUA Y LITERATURA.
Construyendo mundos.
SANTILLANA 2022

978-84-680-4933-5

Castelán

Relixión

1º ESO RELIGIÓN CATÓLICA EDEN 22
Revuela 2022- SM

9788411201131

Castelán

Proxecto competencial

SALUD Y BIENESTAR ECOS (Objetivo Desarrollo Sostenible 3)-2021

978-84-680-5948-8

Castelán

Inglés

Now you!1 Student´s pack
Richmond- 2020

978-84-668-3094-2

Inglés

Inglés

Now you! 1 Workbook pack
Richmond- 2020

978-84-668-2565-8

Inglés

Francés

TRANSIT 1 livre de l'élève
Santillana Français 2022

978-84-9049-448-6

Francés

Francés

TRANSIT 1 Cahier d'éxercices
Santillana Français 2022

978-84-9049-449-3

Francés 

Tecnoloxía e dixitalización

TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN I
Construyendo mundos- SANTILLANA 2022

978-84-680-4935-9

Castelán

2º ESO

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas

MATEMATICAS Saber Hacer.
Santillana 2016

978-84-680-2894-1

Castelán

Física y química

FISICA Y QUIMICA Saber Hacer.
Santillana 2016

978-84-680-1952-9

Castelán

Lingua castelá e literatura

LENGUA Y LITERATURA Serie Comenta. Santillana 2016

978-84-680-4007-3

Castelán

Lingua e literatura galega

Lingua e literatura galega. 2º ESO
Baía edicións

978-84-9995-194-2

Galego

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia  2° ESO
BAÍA EDICIÓNS

978-84-9995-198-0

Galego

Tecnoloxía

2º ESO TECNOLOGÍAS SAVIA-15

9788467576108

Castelán

Inglés

MOSAIC 2 SB

9780194666244

Inglés

2ª Lingua Estranxeira

Livre de l’élève Promenade 2.
Savia SM 2015

978-84-675-7800-3

Francés

2ª Lingua Estranxeira

Cahier d’activités. Promenade 2.
Savia SM 2015

978-84-675-7802-7

Francés

Música

MÚSICA  XOGRAR 2º ESO.
 GALINOVA Sec XXI

978-84-9737-190-2

Galego 

3º ESO

ÁREA   OU MATERIA

TÍTULO,   EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas

3 ESO MATEMÁTICAS 22
Revuela- SM 2022

9788413928500

Castelán

Bioloxía e Xeoloxía

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 22
Revuela 2022- SM

9788498548945

Galego

Física y química

3ESO FISICA Y QUIMICA 22
Revuela- SM 2022

9788413927862

Castelán

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia 3º ESO
BAÍA EDICIÓNS 2015

978-84-9995-170-6

Galego

Lingua galega e   literatura

LINGUA E LITERATURA GALEGA
3º ESO. BAÍA EDICIÓNS 2015

978-84-9995-168-3

Galego

Lingua castelá e   literatura

3ESO LENGUA Y LITERATURA.
Construyendo mundos.
SANTILLANA 2022.

978-84-680-4950-2

Castelán

Inglés

Now you!3 Student´s pack
Richmond- 2020

978-84-668-2664-8

Inglés

Inglés

Now you! 1 Workbook pack
Richmond- 2020

978-84-668-2855-0

Inglés

Música

HISTORIA DE LA MÚSICA. Acordes
Santillana- 2022

978-84-680-4993-9

Galego

2ª Lingua Estranxeira

TRANSIT 3 livre de lélève
Santillana FranÇais 2022

978-84-9049-452-3

Francés

2ª Lingua Estranxeira

TRANSIT 1 Cahier déxercices
Santillana FranÇais 2022

978-84-9049-453-0

Francés 

Educación en valores cívicos e éticos

EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS. Construyendo mundos.
Santillana 2022

978-84-680-7870-0

Castelán

Proxecto competencial

SALUD Y BIENESTAR ECOS (Objetivo Desarrollo Sostenible 3)-2021

978-84-680-5948-8

Castelán

4º ESO - ENSINANZAS ACADÉMICAS

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas Académicas

MATEMÁTICAS B
(Orientadas a las Enseñanzas Académicas) SM SAVIA 16

9788467586930

Castelán

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia 4º ESO
BAÍA EDICIÓNS 2015

978-84-9995-199-7

Galego

Lingua galega e literatura

LINGUA E LITERATURA GALEGA
4º ESO. BAÍA EDICIÓNS 2015

978-84-9995-195-9

Galego

Lingua castelá e literatura

4ESO LENGUA Y LITERATURA SERIE COMENTA. SANTILLANA 2016.

978-84-680-3999-2

Castelán

Bioloxía e Xeoloxía

4ESO BIOLOXIA E XEOLOXIA Saber Facer2016

978-84-9972-709-7

Galego

Física e química

4ESO FISICA Y QUIMICA Saber Hacer    2016

978-84-680-3790-5

Castelán

Inglés

MOSAIC 4 SB

9780194666473

Inglés 

4º ESO - ENSINANZAS APLICADAS

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas Aplicadas

MATEMÁTICAS A (Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas)Serie Soluciona Santillana 16

978-84-680-4006-6

Castelán

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia 4º ESO
BAÍA EDICIÓNS 2015

978-84-9995-199-7

Galego

Lingua galega e literatura

LINGUA E LITERATURA GALEGA
4º ESO. BAÍA EDICIÓNS 2015

978-84-9995-195-9

Galego

Lingua castelá e literatura

4ESO LENGUA Y LITERATURA SERIE COMENTA. SANTILLANA 2016.

978-84-680-3999-2

Castelán

Inglés

MOSAIC 4 SB

9780194666473

Inglés

IAEE

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. (Ed. EDITEX)

9788490787595

Castelán 


Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram